Pergolu jsme v tomto případě připevňovali závitovými tyčemi a cheniskou maltou do zdi domu

Pergolu jsme v tomto případě připevňovali závitovými tyčemi a cheniskou maltou do zdi domu